Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo điều chỉnh lịch thi KTM lần 1, Khóa 10, HKI - NH 2022-2023 (03/01-11/01/2023))

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/12/2022
Thông báo điều chỉnh lịch thi KTM lần 1, Khóa 10, HKI - NH 2022-2023 (03/01-11/01/2023)

Bài viết liên quan