Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc môn lần 1, kỳ II, năm học 2021-202 (16-20/03/2022)

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 11/03/2022
Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc môn lần 1, kỳ II, năm học 2021-202 (16-20/03/2022)

Bài viết liên quan