Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự thi kiểm tra KTM môn học lần 1- năm học 2019-2020

Ngày cập nhật: Thứ năm, 21/11/2019
Thông báo danh sách dự thi kiểm tra KTM môn học lần 1- năm học 2019-2020
1/ Môn tổng quan du lịch: xem chi tiết tại đây!
2/ Tâm lý và kỹ năng giao tiếp: xem chi tiết tại đây!

Bài viết liên quan