Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo bổ sung và thay đổi Thời khóa biểu tuần 43 đối với lớp 8CKS2, 8CKS10, 8CLH1

Ngày cập nhật: Thứ tư, 17/06/2020
Thông báo bổ sung thời khóa biểu tuần 43 đối với lớp 8CKS2, thay đổi buổi học các môn đối với lớp 8CKS10, 8CLH1 (Xem chi tiết)

Bài viết liên quan