Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Tuần 40 từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 22/05/2020
Thời khóa biểu Tuần 40 từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020 (Xem chi tiết)
Thời khóa biểu lớp ĐỨC (Xem chi tiết)
Lưu ý: Các bạn sinh viên Khóa 9 theo dõi kỹ lịch thi kết thúc môn học lần 1 và lịch học tuần 40 để tham gia đầy dủ.

 

Bài viết liên quan