Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2020

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 19/09/2020
Thời khóa biểu điều chỉnh từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2020 (Xem chi tiết)
Thời khóa biểu lớp Đức điều chỉnh (Xem chi tiết)

Bài viết liên quan