Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu từ ngày 19/10 đến ngày 25/10/2020

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 16/10/2020
Thời khóa biểu từ ngày 19/10 đến ngày 25/10/2020 (Xem chi tiết)
Thời khóa biểu lớp Đức (Xem chi tiết)

Ngày 24/10/2020 sinh viên đi dự Lễ khai giảng theo thông báo của phòng công tác sinh viên.

Bài viết liên quan