Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu điều chỉnh từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2020

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 12/09/2020
Thời khóa biểu từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2020 (Xem chi tiết)
* Các bạn sinh viên lớp Đức bắt đầu học từ tuần 57, từ 21 - 27/9.
 

Bài viết liên quan