Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu từ ngày 12/10 đến ngày 18/10/2020

Ngày cập nhật: Thứ tư, 07/10/2020
Thời khóa biểu từ ngày 12/10 - 18/10/2020 Khóa 8, Khóa 10 (Xem chi tiết)
Thời khóa biểu từ ngày 12/10 - 18/10/2020 Lớp Đức (Xem chi tiết)
Thời khóa biểu Khóa 9 (Đang cập nhật
 

Bài viết liên quan