Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu từ 06/9 đến 12/09/2021

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 04/09/2021
Thời khóa biểu từ ngày 06/9 đến 12/09/2021 khóa 9,10 (xem chi tiết)
Thời khóa biểu lớp Đức (xem chi tiết)

Lưu ý: Các bạn sinh viên xem kỹ thời gian bắt đầu của các buổi học để vào lớp đúng giờ nhé.

Bài viết liên quan