Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu từ 02/08 đến 08/08/2021

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 31/07/2021
Thời khóa biểu từ 02/08 đến 08/08/2021 - khóa 9,10 (xem chi tiết)
Thời khóa biểu lớp Đức (xem chi tiết)
Lưu ý: Các bạn sinh viên khóa 9,10 xem kỹ giờ bắt đầu của mỗi buổi học. Mở máy sẵn sàng trước giờ học ít nhất 5 phút để tham gia vào buổi học khi giảng viên mở lớp.

Bài viết liên quan