Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 09 TUẦN 01 ( TỪ NGÀY 26/08 ĐẾN 31/08/2019)

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 24/08/2019

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 09 TUẦN 01 ( TỪ NGÀY 26/08 ĐẾN 31/08/2019)

Xem tại đây (Nhấn vào để xem) !!!!

Chú ý:

- Các em lưu ý đi đúng phòng học của lớp mình

- Lớp chất lượng cao (9CLC) bắt đầu đi học từ ngày 03/09/2019 tại phòng LAB tầng 3 dãy nhà E ( khu thư viện)

- Khóa 08 bắt đầu đi học từ ngày 03/09/2019

- Mọi thắc mắc liên hệ giáo viên chủ nhiệm

Bài viết liên quan