Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu học trực tuyến từ ngày 10/05 đến 16/05/2021

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 07/05/2021
Thời khóa biểu từ ngày 10/05 đến 16/05/2021 (xem chi tiết)
Thời khóa biểu lớp Đức (xem chi tiết)
Lưu ý: Sinh viên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để biết thông tin tài khoản đăng nhập microsoft team.
Xem hướng dẫn cài đặt và đăng nhập tài khoản trên điện thoại (xem tại đây)
 

Bài viết liên quan