Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thay đổi lịch thi môn Tổng quan du lịch các lớp 9CKS1, 9CKS4, 9CKS6, 9CCB, 9CBP, 9CHD1 ngày 25/11/2019

Ngày cập nhật: Thứ năm, 21/11/2019
Thay đổi lịch thi môn Tổng quan du lịch các lớp 9CKS1, 9CKS4, 9CKS6, 9CCB, 9CBP, 9CHD1 ngày 25/11/2019

Các em xem chi tiết tại đây!

Bài viết liên quan