Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Quyết định về việc miễn thu tiền phòng ở cho sinh viên ở KTX trong học kỳ II, năm học 2019-2020

Ngày cập nhật: Thứ hai, 27/04/2020
- Nhà trường thông báo Miễn thu tiền phòng ở KTX tháng 3 và 4 năm 2020 -Thông báo các bạn ở KTX, ngày chủ nhật ngày 3/5/2020 các bạn tổng vệ sinh phòng ở, để chuẩn bị vào học.

Bài viết liên quan