Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh v

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 01/11/2019
Xem chi tiết tại đây!

Bài viết liên quan