Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Lịch thi kết thúc học phần đối với sinh viên nghề Kỹ thuật chế biến món ăn theo chương trình Đức (14-19/03/2022)

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 04/03/2022
Lịch thi kết thúc học phần đối với sinh viên nghề Kỹ thuật chế biến món ăn theo chương trình Đức (14-19/03/2022)
Lịch thi kết thúc học phần đối với sinh viên nghề Kỹ thuật chế biến món ăn theo chương trình Đức (14-19/03/2022) https://drive.google.com/file/d/1Ow0wsblf6kLJkJ79WCIh9JC-dsaOucO7/view?usp=sharing (Xem chi tiết file đính kèm)

Bài viết liên quan