Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 trình độ cao đẳng năm 2021

Ngày cập nhật: Thứ năm, 06/05/2021
Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 trình độ cao đẳng năm 2021 (xem chi tiết)
Lưu ý: Sinh viên muốn dự thi lần 2 phải trực tiếp đến phòng Công tác HSSV để đăng ký thi trước ngày 12/05/2021
 

Bài viết liên quan