Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo bổ sung chứng chỉ giáo dục quốc phòng, khóa 09

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019
Nhà trường thông báo đến các bạn sinh viên khóa 9, những bạn nào thuộc đối tượng miễn giảm học môn giáo dục quốc phòng bổ sung các chứng chỉ giáo dục quốc phòng về phòng Đào tạo,QLKH&HTQT trong ngày thứ 6 (16/08/2019)

Bài viết liên quan