Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Tầm nhìn và sứ mệnh

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 13/07/2019

SỨ MỆNH
Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có năng lực đào tạo đà ngành, đa cấp trình độ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế; đào tạo gắn kết doanh nghiệp, kết hợp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành kinh tế - du lịch -, kinh tế - xã hội của địa phương và quốc tế, trong đó lấy đào tạo nguồn nhân lực du lịch có kỹ năng tay nghề cao làm trọng điểm.

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Đến năm 2025, phát triển thành trường cao đẳng chất lượng cao; mở ít nhất 01 ngành đào tạo liên kết với nước ngoài học tại trường với 30 sinh viên theo học.
Tầm nhìn đến 2030, là trường chất lượng cao và có ít nhất 01 nghề đạt chuẩn chất lượng quốc tế; mở thêm ít nhất 02 ngành đào tạo liên kết với ngước ngoài học tại trường với 50 sinh viên theo học; trao đổi từ 10 - 20 giảng viên học tập, nghiên cứu và tiếp nhận 20 sinh viên với các trường nước ngoài