Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Nội dung chương trình chú trọng vào bồi dưỡng kỹ năng thực hành 

ĐÓI TƯỢNG:
Tất cả đối tượng có nhu cầu

LỊCH KHAI GIẢNG
Định kỳ mỗi tháng

THỜI GIAN ĐÀO TẠO
Thời gian đào tạo: 6-10 buổi
Thời gian học: Tuần 3 buổi hoặc thứ 7, chủ nhật

CHỨNG NHẬN
Chứng nhận do Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng cấp

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Làm việc tại vị trí bếp tại các Nhà hàng, khách sạn


Hotline:
0905.921.365 hoặc 0914.00.11.44

Email: tri.duong@dvtc.edu.vn hoặc khoa.truong@dvtc.edu.vn

Ngành nghề khác