Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Nguyễn Thị Thu Thảo Lớp 8CKS7

Ngày cập nhật: Thứ tư, 18/09/2019
Sinh viên Khoa Quản trị Khách sạn, Nhà Hàng
Thư viện nhiều đầu sách và đa dạng về sách tham khảo, có chỗ cho sinh viên có nghỉ trưa sau những giờ học căng thẳng.


 

Tin nổi bật

Ngày cập nhật: 18/09/2019