Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ BẰNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ

Ngày cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019
Cuốn sách Xây dựng thư viện điện tử bằng phần mềm mã nguồn mở là bộ sách giúp các bạn đọc trẻ có thêm được những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm giúp cán bộ chuyên ngành thư viện, cũng như sinh viên có đam mê nghiên cứu về xây dựng các giải pháp quản lý thư viện thông qua mã nguồn mở nhằm phục vụ bạn đọc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ BẰNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ

 

Cuốn sách Xây dựng thư viện điện tử bằng phần mềm mã nguồn mở là bộ sách giúp các bạn đọc trẻ có thêm được những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm giúp cán bộ chuyên ngành thư viện, cũng như sinh viên có đam mê nghiên cứu về xây dựng các giải pháp quản lý thư viện thông qua mã nguồn mở nhằm phục vụ bạn đọc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

xay_dung_thu_vien_dien_tu.jpg

Thông qua cuốn sách này, bạn đọc sẽ được giới thiệu lần lượt những phần quan trọng sau:

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về thư viện điện tử.

Chương 2: Lựa chọn giải pháp phần mềm xây dựng thư viện điện tử.

Chương 3: Cài đặt phần mềm mã nguồn mở xây dựng cấu trúc thư viện điện tử.

Chương 4: Thử nghiệm cập nhật và khai thác hệ thống thư viện điện tử.

Hiện nay tại Trung tâm Thông tin Thư viện đã có sách XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ BẰNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ. Xin trân trọng giới thiệu đến quý thầy, cô và các em sinh viên tài liệu hữu ích này.

Thầy Nguyễn Văn Hoàng – Khoa Kiến thức cơ bản.

Chia sẻ sách hay