Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

TÌM HIỂU VỀ HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á - PHILIPPIN

Ngày cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019
Quan hệ Việt Nam – ASEAN ngày nay đang phát triển tốt đẹp với mục tiêu vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Sự phát triển này là xu thế tất yêu của khu vực và thế giới, đồng thời cũng là lợi ích của Việt Nam. Bộ sách “Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN” giới thiệu nội dung cơ bản nhất về điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội….của các quốc gia thành viên.

Quan hệ Việt Nam – ASEAN ngày nay đang phát triển tốt đẹp với mục tiêu vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Sự phát triển này là xu thế tất yêu của khu vực và thế giới, đồng thời cũng là lợi ích của Việt Nam. Bộ sách “Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN” giới thiệu nội dung cơ bản nhất về điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội….của các quốc gia thành viên.

 

4455822628833528201081129649623828135936n.jpg

 

Cộng hòa Philippin giữ vị trí địa lý chiến lược giao thông hàng hải trên khu vực Biển Đông, để đưa ra bức tranh tổng thể về đất nước, con người, tình hình chính trị, kinh tế đối ngoại và một số danh lam thắng cảnh của Philippin, xin giới thiệu đến Qúy Thầy Cô và các em quyền sách: “Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASEAN- Philippin”

Quyền sách: “Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASEAN- Philippin” có 3 chương:

Chương 1: Đất nước và con người

Chương 2: Chính trị, kinh tế, đối ngoại

Chương 3: Thủ đô, một số thành phố lớn và danh lam thắng cảnh tiêu biểu

Hiện nay tại Trung tâm Thông tin Thư viện đã có tài liệu về: Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASEAN- Philippin”

Xin trân trọng giới thiệu đến thầy cô và các em sinh viên tài liệu hữu ích này.

Cô Trần Thị Bích Trâm – Khoa Kiến thức cơ bản

Chia sẻ sách hay