Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

GIỚI THIỆU SÁCH - TÌM HIỂU VỀ HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á - LÀO

Ngày cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019
Quan hệ Việt Nam – ASEAN ngày nay đang phát triển tốt đẹp với mục tiêu vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Sự phát triển này là xu thế tất yêu của khu vực và thế giới, đồng thời cũng là lợi ích của Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam – ASEAN ngày nay đang phát triển tốt đẹp với mục tiêu vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Sự phát triển này là xu thế tất yêu của khu vực và thế giới, đồng thời cũng là lợi ích của Việt Nam. Bộ sách “Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN” giới thiệu nội dung cơ bản nhất về điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội….của các quốc gia thành viên.

Đất nước Lào được mệnh danh là quốc gia “triệu voi” và không có biển và cũng là một đất nước có vị thế quan trong trong khu vực, để đưa ra bức tranh tổng thể về đất nước, con người, tình hình chính trị, kinh tế đối ngoại và một số danh lam thắng cảnh của Indonesia, xin giới thiệu đến Qúy Thầy Cô và các em quyền sách: “Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASEAN- LÀO”

img017230.jpg

 

Quyền sách: “Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASEAN- LÀO” có 3 chương:

Chương 1: Đất nước và con người

Chương 2: Chính trị, kinh tế, đối ngoại

Chương 3: Thủ đô, một số thành phố lớn và danh lam thắng cảnh tiêu biểu

Hiện nay tại Trung tâm Thông tin Thư viện đã có tài liệu về: Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASEAN- LÀO”

Xin trân trọng giới thiệu đến thầy cô và các em sinh viên tài liệu hữu ích này.

Cô Trần Thị Bích Trâm – Khoa Kiến thức cơ bản

Chia sẻ sách hay