Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

GIỚI THIỆU SÁCH: Phong tục đất phương nam

Ngày cập nhật: Thứ năm, 30/09/2021
Phong tục tập quán là nếp sống của người dân được tích lũy từ nhiều đời, phản ánh cách nghĩ, cách sống của một dân tộc, là một bộ phận quan trọng hình thành nên nền văn hóa, góp phần tạo ra sắc thái riêng của dân tộc ấy. Phong tục tập quán của bất cứ dân tộc nào cũng có những cái hay cái dở, qua quá trình phát triển có sự đãi lọc nhằm loại bỏ những điều dở, bảo tồn và phát huy những điều hay để thành một nếp văn hóa truyền thống.
Xã hội không ngừng phát triển và tiến bộ, do đó việc nghiên cứu phong tục tập quán cần được tiến hành nhiều lần để tìm hiểu, nhận xét và đánh giá nếp sống, nếp nghĩ của người dân dưới ánh sáng của thời đại mới. Cuốn sách “Phong tục đất phương nam” trình bày rõ nét các phong tục quán của nhân dân ta trong suốt chiều dài lịch sử cung cấp cho bạn đọc những nội dung phong phú và hữu ích về nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc. Vì thế, hãy dành thời gian để nghiên cứu cuốn sách nghiêm túc mà thú vị này nhé.
Hiện nay tại Trung tâm Thông tin Thư viện đã có tài liệu về: Phong tục đất phương nam của tác giả Từ Xuân Lãnh
Xin trân trọng giới thiệu đến thầy cô và các em sinh viên tài liệu hữu ích này.
Thầy Nguyễn Văn Hoàng – Khoa Kiến thức cơ bản-Cơ sở ngành
 

Chia sẻ sách hay