Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

GIỚI THIỆU SÁCH “ GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DU LỊCH KHÁCH SẠN

Ngày cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019
Giáo trình Quản trị tài chính Doanh nghiệp Du lịch Khách sạn Việc truyền bá rộng rãi những kiến thức về quản trị tài chính càng trở nên cần thiết hơn đối với nước ta hiện nay khi mà nền kinh tế nước nhà đang trong thời kỳ mở cửa, hội nhập,

GIỚI THIỆU SÁCH “ GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DU LỊCH KHÁCH SẠN

Giáo trình Quản trị tài chính Doanh nghiệp Du lịch Khách sạn

Việc truyền bá rộng rãi những kiến thức về quản trị tài chính càng trở nên cần thiết hơn đối với nước ta hiện nay khi mà nền kinh tế nước nhà đang trong thời kỳ mở cửa, hội nhập,

 

unnamed.jpg

 

 

Nội dung cuốn sách được bố cục thành 3 chương ,mỗi chương có các mục đi sâu nghiên cứu các khái niệm, định nghĩa, phạm trù và thuật ngữ thuộc lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp và những nội dung cơ bản nhằm bám sát những mảng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp. Người đọc được dẫn dắt bắt đầu từ cách nhìn tổng quan về quản trị tài chính, đến những vấn đề cụ thể về: Vốn lưu động, vốn cố định, phân biệt hao mòn và khấu hao tài sản cố định, tính được chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ, phân biệt chi phí cố định, chi phí biến đổi, đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Du lịch Khách sạn, … và cuối cùng là những vấn đề tài chính có liên quan đến chu kỳ sống của một doanh nghiệp.

TÀI LIỆU GỒM CÁC CÁC PHẦN SAU

PHẦN MỞ ĐẦU : GIỚI THIỆU MÔN HỌC

CHƯƠNG 1 :  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DU LỊCH KHÁCH SẠN

CHƯƠNG 2 :  NỘI DUNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DU LỊCH KHÁCH SẠN

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DU LỊCH KHÁCH SẠN

Khoa Kiến thức cơ bản – Cơ sở ngành trân trọng giới thiệu đến thầy cô và các em sinh viên tài liệu hữu ích này lưu tại Trung tâm thông tin thư viện

Cô Lê Thị Thảo –Khoa Kiến thức cơ bản – Cơ sở ngành

Chia sẻ sách hay