Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

GIỚI THIỆU SÁCH “ GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN CHUYÊN NGÀNH KHÁCH SẠN “

Ngày cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019
Kế toán là một trong những công cụ quan trọng để quản lý kinh tế- tài chính có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế.Trong giai đoạn nền kinh tết Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới, kế toán càng trở nên cần thiết và quan trọng trong việc thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin. Thông tin kế toán cung cấp không chỉ quan trọng và cần thiết đối với các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn. Với hoạt động kinh doanh của du lịch việc tính toán hiệu quả kinh doanh được đặt lên hàng đầu, nó quyết định sự sống còn cũng như sự tăng trưởng của dịch vụ đó.Vì thế giáo trình “ Kế toán chuyên ngành Du lịch” tập trung nghiên cứu và đưa ra quá trình xác định, đo lường, và truyền đạt thông tin kế toán giúp  người sử dụng thông tin đưa ra quyết định và phán đoán thích hợp nhất nhằm thu hút khách sử dụng dịch vụ, đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh du lịch có hiệu quả

GIỚI THIỆU SÁCH “ GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN CHUYÊN NGÀNH KHÁCH SẠN “

Kế toán là một trong những công cụ quan trọng để quản lý kinh tế- tài chính có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế.Trong giai đoạn nền kinh tết Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới, kế toán càng trở nên cần thiết và quan trọng trong việc thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin. Thông tin kế toán cung cấp không chỉ quan trọng và cần thiết đối với các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn. Với hoạt động kinh doanh của du lịch việc tính toán hiệu quả kinh doanh được đặt lên hàng đầu, nó quyết định sự sống còn cũng như sự tăng trưởng của dịch vụ đó.Vì thế giáo trình “ Kế toán chuyên ngành Du lịch” tập trung nghiên cứu và đưa ra quá trình xác định, đo lường, và truyền đạt thông tin kế toán giúp  người sử dụng thông tin đưa ra quyết định và phán đoán thích hợp nhất nhằm thu hút khách sử dụng dịch vụ, đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh du lịch có hiệu quả

 

bia_sach.jpg

 

TÀI LIỆU GỒM CHIA THÀNH 10 CHƯƠNG NHƯ SAU

CHƯƠNG 1 :  TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH

CHƯƠNG 2 :   TÀI KHOẢN – GHI SỔ KÉP

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ VÀ HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH

CHƯƠNG 5 : KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

CHƯƠNG 6:  KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG

CHƯƠNG 7 : KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH

CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KIH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH

CHƯƠNG 9 : KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ VÀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

CHƯƠNG 10 : BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Khoa Kiến thức cơ bản – Cơ sở ngành trân trọng giới thiệu đến thầy cô và các em sinh viên tài liệu hữu ích này lưu tại Trung tâm thông tin thư viện

Cô Lê Thị Thảo –Khoa Kiến thức cơ bản – Cơ sở ngành

Chia sẻ sách hay