Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH: TÂM LÝ KHÁCH DU LỊCH

Ngày cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019
Từ ngàn xưa, chúng ta đã có câu ca dao: “Sông sâu còn có kẻ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người”. Câu ca dao trên đã phản ánh một phần nào thế giới tâm lý của con người luôn đa dạng và diệu kỳ, việc nhân thức, vận dụng được các hiên tượng tinh thần tâm lý của con người có ý nghĩa rất quan trọng cuộc sống của chúng ta. Theo dòng lịch sử, ngành khoa học tâm lý giữ một vị trí quan trọng trong việc phát huy nhân tố con người ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung và trong hoạt động du lịch nói riêng.

Từ ngàn xưa, chúng ta đã có câu ca dao: “Sông sâu còn có kẻ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người”. Câu ca dao trên đã phản ánh một phần nào thế giới tâm lý của con người luôn đa dạng và diệu kỳ, việc nhân thức, vận dụng được các hiên tượng tinh thần tâm lý của con người có ý nghĩa rất quan trọng cuộc sống của chúng ta. Theo dòng lịch sử, ngành khoa học tâm lý giữ một vị trí quan trọng trong việc phát huy nhân tố con người ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung và trong hoạt động du lịch nói riêng.

Trong ngành dịch vụ, đối tượng phục vụ là con người. Các hiện tượng tâm lý tinh thần của con người được xem là một sản phẩm không thể thiếu trong ngành kinh doanh dịch vụ. Để các sản phẩm tâm lý tinh thần được bán với giá tốt nhất có thể, đòi hỏi những ai phục vụ trong ngành kinh doanh du lịch phải có những kiến thức cơ bản về tâm lý học nói chung và tâm lý khách du lịch nói riêng.

Với nhận thức đó, nhà trường đã cập nhập một số giáo trình về tâm lý học. Trong đó, có giáo trình: Tâm lý khách du lịch do Hồ Lý Long chủ biên.

Cuốn giáo trình: Tâm lý khách du lịch ra đời nhắm cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản về tâm lý và tâm lý khách du lịch để từ đó giúp cho người học có những hành vi ứng xử hợp lý với khách du lịch, đồng nghiệp, quản lý và những người xung quanh mình.

Cuốn giáo trình: Tâm lý khách du lịch có 6 chương:

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về tâm lý học

Chương 2: Một số quá trình và thuộc tính tâm lý tiêu biểu

Chương 3: Tâm lý khách du lịch  và các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý khách du lịch

Chương 4: Những đặc điểm tâm lý của khách trong tiêu dùng du lịch

Chương 5: Những đặc điểm tâm lý cá nhân phổ biển của khách du lịch

Chương 6: Những đặc điểm của khách du lịch theo vùng lãnh thổ

Hiện nay tại Trung tâm Thông tin Thư viện đã có tài liệu về: Tâm lý khách du lịch

Xin trân trọng giới thiệu đến thầy cô và các em sinh viên tài liệu hữu ích này.

Cô Trần Thị Bích Trâm – Khoa Kiến thức cơ bản

Chia sẻ sách hay