Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

GIÁO TRÌNH TỔNG QUAN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Ngày cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019
Cơ sở lưu trú du lịch là cơ sở cho thuê buồng, giường và cung cấp các dịch vụ khác phục vụ khách lưu trú, được xem là một trong những ngành kinh doanh chiếm tỷ trọng cao trong hoạt động du lịch, quyết định chất lượng dịch vụ và lựa chọn các điểm đến du lịch.

GIÁO TRÌNH TỔNG QUAN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Cơ sở lưu trú du lịch là cơ sở cho thuê buồng, giường và cung cấp các dịch vụ khác phục vụ khách lưu trú, được xem là một trong những ngành kinh doanh chiếm tỷ trọng cao trong hoạt động du lịch, quyết định chất lượng dịch vụ và lựa chọn các điểm đến du lịch.

Để đáp ứng cho nhu cầu học tập của sinh viên ngành du lịch, hội đồng biên soạn giáo trình cơ sở ngành đã biên soạn Cuốn giáo trình “Tổng quan cơ sở lưu trú du lịch”, chủ biên: Nguyễn Vũ Hà – Đoàn Mạnh Cương nhằm cung cấp cho người học một số kiến thức tổng hợp, cơ bản về hệ thống các cơ sở lưu trú du lịch.

Cuốn sách này gồm có 4 chương với những nội dung sau:

Chương I: Khái quát chung về hệ thống cơ sở lưu trú du lịch

Chương II: Các loại hình cơ sở lưu trú du lịch

Chương III: Khách sạn

Chương IV: Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở việt nam

Nghiên cứu cuốn giáo trình này, người học có thể bổ sung hoàn thiện thêm kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú, có sự liên hệ so sánh những cơ sở lưu trú cụ thể với các loại hình cơ sở lưu trú khác, để từ đó nhận thức rõ hơn những ưu thế,  hạn chế của loại hình cơ sở lưu trú mà mình đang kinh doanh hoặc phục vụ, từ đó có các phương hướng nâng cao chất lượng phục vụ, phát triển các loại hình cơ sở lưu trú mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch.

Trung tâm thông tin Thư viện luôn sẵn sàng mời các bạn sinh viên và quý thầy cô đón đọc.

Trân trọng./.

Cô Nguyễn Thị Kiều Trâm – Khoa Kiến thức cơ bản

Chia sẻ sách hay