Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

GIÁO TRÌNH THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

Ngày cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019
Ngày nay thống kê đã trở thành một trong những công cụ quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội và hoạt động sản xuất kinh của mỗi doanh nghiệp.

GIÁO TRÌNH THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

Ngày nay thống kê đã trở thành một trong những công cụ quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội và hoạt động sản xuất kinh của mỗi doanh nghiệp.

Vậy thống kê doanh nghiệp là gì? Vì sao chúng ta phải nghiên cứu và tìm hiểu môn học này?

Thống kê doanh nghiệp là một môn học trong hệ thống môn học thống kê, là toàn bộ các hoạt động thu thập, điều tra, đánh giá, phân tích các thông tin có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần cung cấp thông tin quan trọng đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Với nhận thức đó, Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội chỉ đạo tổ chức biên soạn cuốn Giáo trình “Thống kê doanh nghiệp” – tác giả Th.S Nguyễn Tuấn Ngọc nhằm góp phần hỗ trợ việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giáo viên, sinh viên.

Giáo trình này gồm 5 chương với các nội dung như sau:

Chương 1: Khái quát về thống kê kinh doanh

Chương 2: Quá trình nghiên cứu và một số phương pháp cơ bản trong thống kê doanh nghiệp

Chương 3: Thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Chương 4: Thống kê các yếu tố sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Chương 5: Thống kê tài chính doanh nghiệp

Cuốn giáo trình này chú trọng trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê, ngoài ra nội dung trong phần thống kê doanh nghiệp được biên soạn theo các tiếp cận thực tế và giản lược hóa để phù hợp với người học.

Mời các bạn tham khảo tại thư viện của trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng.

Trân trọng./.

Cô Nguyễn Thị Kiều Trâm – Khoa Kiến thức cơ bản

Chia sẻ sách hay