Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Giáo trình Marketing du lịch

Ngày cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019
Môn học Marketing du lịch thuộc nhóm môn kiến thức cơ sở được đưa vào giảng dạy cho tất cả các lớp hệ Trung cấp và Cao đẳng. Chương trình môn học được kết cấu trong 30 tiết do đó để đảm bảo cho việc học tập và nghiên cứu đạt hiệu quả cao, sinh viên cần trang bị cho mình cuốn giáo trình “ Marketing du lịch” trong suốt quá trình học tập.

Môn học Marketing du lịch thuộc nhóm môn kiến thức cơ sở được đưa vào giảng dạy cho tất cả các lớp hệ Trung cấp và Cao đẳng. Chương trình môn học được kết cấu trong 30 tiết do đó để đảm bảo cho việc học tập và nghiên cứu đạt hiệu quả cao, sinh viên cần trang bị cho mình cuốn giáo trình “ Marketing du lịch” trong suốt quá trình học tập.

Cuốn giáo trình “ Marketing du lịch” chủ biên Th.S Nguyễn Trùng Khánh ra đời nhằm trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về sự hình thành và phát triển của hoạt động Marketing: các khái niệm về Marketing, Marketing du lịch, môi trường Marketing, thị trường du lịch, các chính sách Marketing nói chung và Marketing du lịch nói riêng. Đồng thời cung cấp những thuật ngữ thường sử dụng trong hoạt động Marketing và một số bài tập tình huống ứng dụng trong thực tiễn.

 

giaotrinhmakettingdulich.jpg

 

Cuốn giáo trình là kết quả của sự làm việc nghiêm túc của Hội đồng Biên soạn giáo trình cơ sở ngành, dưới sự nhận xét, đánh giá của Hội đồng khoa học Tổng cục du lịch, sự tham gia đóng góp của các trường Du lịch thuộc Tổng cục du lịch. Nội dung cuốn giáo trình được xây dựng trên cơ sở có tham khảo tư liệu của một số tác giả và một số cuốn giáo trình chuyên ngành

Trung tâm thông tin  Thư viện luôn sẵn sàng mời các bạn sinh viên và quý thầy cô đón đọc.

Trân trọng./.

Thầy Lê Nghi Minh Nghĩa – Khoa Kiến thức cơ bản

Chia sẻ sách hay