Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH: KINH TẾ VI MÔ

Ngày cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019
Trong đời sống hằng ngày, con người cần đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vật chất và tinh thần. Nhu cầu của con người ngày càng tăng trong khi nguồn lực thì chỉ có hạn. Vì vậy, để tồn tại con người không còn cách nào khác là tiến hành các phương thức phân chia nguồn lực khan hiếm đó nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao.

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH: KINH TẾ VI MÔ

Trong đời sống hằng ngày, con người cần đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vật chất và tinh thần. Nhu cầu của con người ngày càng tăng trong khi nguồn lực thì chỉ có hạn. Vì vậy, để tồn tại con người không còn cách nào khác là tiến hành các phương thức phân chia nguồn lực khan hiếm đó nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao.

Từ đó, các nhà kinh tế học đã cho hình thành một khái niệm là kinh tế học. Nó là một bộ môn khoa học giúp cho con người hiểu về cách thức vận hành nền kinh tế nói chung và cách thức ứng xử của từng chủ thể tham gia kinh tế nói riêng. Vấn đề khan hiếm nguồn lực yêu cầu các nền kinh tế hay các đơn vị kinh tế phải lựa chọn. các nhà kinh tế cho rằng kinh tế học chính là “Khoa học của sự lựa chọn”.

 

374008499096193825593845558705390704656384n.jpg

 

Bộ phận của kinh tế học gồm: kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô. Để kinh doanh tốt bên du lịch chúng ta cần phải hiểu nguyên lý hoạt động theo thuyết kinh tế.

Sách: Kinh tế vi mô của tác giả PGS.TS Lê Thế Giới phản ánh Một trong những mục tiêu nghiên cứu của kinh tế vi mô là phân tích cơ chế thị trường thiết lập ra giá cả tương đối giữa các mặt hàng và dịch vụ và sự phân phối các nguồn tài nguyên giới hạn giữa nhiều cách sử dụng khác nhau. Kinh tế vi mô phân tích thất bại của thị trường, khi thị trường không vận hành hiệu quả, cũng như miêu tả những điều kiện cần có trong lý thuyết cho việc cạnh tranh hoàn hảo. Những ngành quan trọng trong kinh tế vi mô bao gồm thị trường dưới thông tin bất đối xứng, chọn lựa với sự không chắc chắn và các áp dụng trong kinh tế của lý thuyết trò chơi.

Sách: Kinh tế vi mô có những chương sau:

Chương 1: Tổng quan về kinh tế mô

Chương 2: Cung cầu và giá cả thị trường

Chương 3: Độ co giãn của cung cầu

Chương 4: Lý thuyết lựa chon tiêu dùng

Chương 5: Lý thuyết sản xuất và chi phí

Chương 6: Cạnh tranh hoàn hảo

Chương 7: Cạnh tranh không hoàn hảo

Chương 8: Cung cầu thị trường nguồn lực

Chương 9: Ngoại ứng và hàng hóa công cộng

Hiện nay Trung tâm thông tin Thư viện đã có sách Kinh tế vi mô, mời Qúy Thầy Cô cùng các em sinh viên tham khảo nghiên cứu.

Xin trân trọng giới thiệu.

Cô Thái Thị Trang - Khoa Kiến thức cơ bản

 

Chia sẻ sách hay