Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Ngày cập nhật: Thứ ba, 03/12/2019
Sự phát triển của nền kinh tế, của xã hội loài người đã tác động mạnh mẽ đến môi trường kinh doanh đặc biệt là nền kinh tế thị trường của Việt Nam hiện nay. Điều này đòi hỏi không những chỉ những nhà quản lý nhân sự phải biết cách tìm lĩnh hội những quan điểm mới, những phương pháp tiên tiến về quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp.
BÀI GIỚI THIỆU SÁCH
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
Cuốn sách được trình bày cô đọng, dễ hiểu và hấp dẫn trong mười hai chương. Chương đầu tiên giới thiệu khái quát về quản trị nguồn nhân lực , chín chương tiếp theo được chia làm ba phần, tương ứng với ba nhóm chức năng quan trọng nhất của quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức: thu hút; đào tạo và phát triển; và duy trì nguồn nhân lực. Phần thứ tư “Quản trị nguồn nhân lực  trong môi trường hiện đai” gồm có hai chương “Quản trị nguồn nhân lực  quốc tế” và “Đánh giá kết quả quản trị nguồn nhân lực ”. Phần cuối cùng gồm có các tình huống tổng hợp nhằm kết nối toàn bộ các vấn đề chức năng trong quản trị nguồn nhân lực  của các doanh nghiệp dành riêng cho các chương trình đào tạo Quản trị nguồn nhân lực  nâng cao.
Mỗi chương gồm có: Phần mục tiêu cho biết bạn đọc sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng gì sau khi đọc hết chương. Những vấn đề về lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn trong quản trị nguồn nhân lực giúp cho bạn đọc có cái nhìn tổng hợp về những vấn đề cơ bản của quản trị nguồn nhân lực. Phần tóm tắt và câu hỏi giúp cho bạn đọc phân biệt được những vấn đề cốt yếu và những vấn đề hỗ trợ, tự kiểm tra lại các kiến thức của mình và xác định xem vấn đề nào cần được tiếp tục nghiên cứu. Nghiên cứu tình huống tạo cơ hội cho bạn đọc tìm hiểu, phân tích và thảo luận về các quan điểm, cách thức giải quyết vấn đề đối với những trường hợp điển hình trong quản trị nguồn nhân lực. Bài tập thực hành tạo cơ hội cho bạn đọc tham gia tìm hiểu, có được cảm nhận thực tế và thực hành đối phó với các vấn đề đa dạng và phức tạp trong thực tiễn quản trị nguồn nhân lực.
“Quản trị nguồn nhân lực” - Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh là cuốn sách lý tưởng cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về cách thức để quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả. Cuốn sách phù hợp cho các nhà quản trị, các bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh du lịch và bạn đọc quan tâm, các kiến thức, tư tưởng và kỹ năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực.
Quyển sách: “Quản trị nguồn nhân lực” gồm 12 chương:
- Chương 1: Giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực
- Chương 2: Hoạch định nguồn nhân lực
- Chương 3: Phân tích công việc
- Chương 4: Quá trình tuyển dụng
- Chương 5: Trắc nghiệm và phỏng vấn
- Chương 6: Định hướng và phát triển nghề nghiệp
- Chương 7: Đào tạo và phát triển
- Chương 8: Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên
- Chương 9: Trả công lao động
- Chương 10: Quan hệ lao động
- Chương 11: Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
- Chương 12: Đánh giá kết quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực
Hiện nay tại Trung tâm Thông tin Thư viện đã có tài liệu về: “Quản trị nguồn nhân lực” của PGS.TS. Trần Kim Dung.
Xin trân trọng giới thiệu đến thầy cô và các em sinh viên tài liệu hữu ích này.
Các bạn hãy đến Thư viện Trường và tìm đọc cuốn sách hay này nhé!


(Người giới thiệu - Cô Nguyễn Thị Thùy Trang  – Khoa KTCB-CSN)

Chia sẻ sách hay