Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Ngày cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019
Hiện nay Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới và các doanh nghiệp Việt Nam đang đối đầu với thử thách mang tên “chất lượng”. Khách hàng ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và không ngừng thay đổi của khách hàng các doanh nghiệp Việt Nam phải áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến một cách hiệu quả.

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hiện nay Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới và các doanh nghiệp Việt Nam đang đối đầu với thử thách mang tên “chất lượng”. Khách hàng ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và không ngừng thay đổi của khách hàng các doanh nghiệp Việt Nam phải áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến một cách hiệu quả.

 

483883869807313421110907971625142948200448n.jpg

 

Với những lý do trên, việc  trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về chất lượng sản phẩm và hệ thống quản lý chất lượng là cần thiết, đặc biệt là sinh viên ngành du lịch – một trong những ngành có sự tương tác với khách hàng thường xuyên nhất thì Trường Cao Đẳng Du lịch Hà Nội, Tổ bộ môn Quản trị – Thống kê đã biên soạn tập bài giảng “Quản lý chất lượng”

Bài giảng này gồm 4 chương với các nội dung như sau:

Chương 1: Khái quát về quản lý chất lượng sản phẩm

Chương 2: Hệ thống quản lý chất lượng

Chương 3: Đảm bảo và cải tiến chất lượng sản phẩm

Chương 4: Quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ

Mời các bạn tham khảo tại thư viện của trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng.

Trân trọng./.

Cô Nguyễn Thị Kiều Trâm – Khoa Kiến thức cơ bản – Cơ sở ngành

Chia sẻ sách hay