Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

BÀI GIẢNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH

Ngày cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019
Kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách du lịch là hoạt động có ý nghĩa to lớn trong hoạt động kinh doanh du lịch. Dịch vụ vận chuyển khách du lịch không những đem lại lợi ích cho nhiều bên tham gia vào hoạt động du lịch mà còn tạo điều kiện cho khách du lịch thõa mãn được nhu cầu tham quan du lịch trong chuyến đi của họ.

BÀI GIẢNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH

Kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách du lịch là hoạt động có ý nghĩa to lớn trong hoạt động kinh doanh du lịch. Dịch vụ vận chuyển khách du lịch không những đem lại lợi ích cho nhiều bên tham gia vào hoạt động du lịch mà còn tạo điều kiện cho khách du lịch thõa mãn được nhu cầu tham quan du lịch trong chuyến đi của họ.

Tuy nhiên hiện nay môn học liên quan đến dịch vụ vận chuyển khách du lịch mới chỉ được giảng dạy tại một số ít các cơ sở đào tạo du lịch ở Viêt Nam. Xuất phát từ thực tiễn trên, cán bộ giáo viên khoa Quản trị Lữ hành – Hướng dẫn trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã biên soạn bài giảng “Dịch vụ vận chuyển khách du lịch” để phục vụ cho công tác dạy và học của giáo viên và sinh viên.

 

4839855819374022997063833498000397279166464n.jpg

 

Bài giảng này gồm 4 chương với các nội dung như sau:

Chương 1: Tổng quan về dịch vụ vận chuyển khách du lịch

Chương 2: Hệ thống giao thông phục vụ du lịch ở Việt Nam

Chương 3: Hợp đồng giao thông phục vụ du lịch Việt Nam

Chương 4: Đánh giá chất lượng dịch vụ vận chuyển khách du lịch

Bài giảng chú trọng trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về dịch vụ vận chuyển khách du lịch. Từ đó sinh viên có khả năng tiếp cận thực tế và ứng dụng kiến thức của môn học này vào các môn học chuyên ngành của mình.

Mời các bạn tham khảo tại thư viện của trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng.

Trân trọng./.

Cô Nguyễn Thị Kiều Trâm – Khoa Kiến thức cơ bản – Cơ sở ngành

Chia sẻ sách hay