Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Lê Thị Thúy Ngân Lớp 8CKS7

Ngày cập nhật: Thứ năm, 01/01/1970
Phòng thực hành của Trường rất hiện đại với đầy đủ trang thiết bị giống như tại các khách sạn 5 sao mà em đã từng đi thực tập
Phòng thực hành của Trường rất hiện đại với đầy đủ trang thiết bị hiện giống như tại các khách sạn 5 sao mà em đã từng đi thực tập

Bài viết liên quan

Trần Thị Huyền Quanh Lớp 8CKS8

Ngày cập nhật: 13/09/2019

Trần Hồng Quân - 8CKS8

Ngày cập nhật: 13/09/2019

Trần Thị Huyền Quanh Lớp 8CKS8

Ngày cập nhật: 13/09/2019

Phạm Thị Thục Quỳnh Lớp 8CKS7

Ngày cập nhật: 18/09/2019

Nguyễn Thị Thu Thảo Lớp 8CKS7

Ngày cập nhật: 18/09/2019

Nguyen Thi Thu Thao Class 8CKS7

Ngày cập nhật: 18/09/2019