Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Le Thi Thuy Ngan, Class 8CKS7

Ngày cập nhật: Thứ năm, 01/01/1970
The practice room of the University is very modern with full of modern equipment like the 5-star hotels that I used to practice
The practice room of the University is very modern with full of modern equipment like the 5-star hotels that I used to practice

Bài viết liên quan

Trần Thị Huyền Quanh Lớp 8CKS8

Ngày cập nhật: 13/09/2019

Trần Hồng Quân - 8CKS8

Ngày cập nhật: 13/09/2019

Trần Thị Huyền Quanh Lớp 8CKS8

Ngày cập nhật: 13/09/2019

Phạm Thị Thục Quỳnh Lớp 8CKS7

Ngày cập nhật: 18/09/2019

Nguyễn Thị Thu Thảo Lớp 8CKS7

Ngày cập nhật: 18/09/2019

Nguyen Thi Thu Thao Class 8CKS7

Ngày cập nhật: 18/09/2019