Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Nhân sự Trung tâm thông tin thư viện

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 11/08/2019

Trương Văn Khoa
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Phụ trách TTTTTV  

Dương Phú Khải Trí
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Chuyên viên
 

Nguyễn Văn Phước
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Chuyên viên

 
 


Trần Xuân Trường
Trình độ: Cử nhân thực hành
Chức vụ: Chuyên viên