Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Nhân sự Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 16/08/2019

Nguyễn Văn Hòa
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Trưởng phòng

 


 

Trần Thị Kim Phượng
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Chuyên viên