Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Nhân sự

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 13/09/2019

hoa.pngNgô Thị Minh Hoa
Trình độ: Cử Nhân
Chức vụ: Phụ Trách phòng


  

Nguyễn Trần Khánh Uyên
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Phó phòng

 

Trần Văn Thọ
Trình độ: Kỹ sư
Chức vụ: Phụ trách CSVC 

Nguyễn Dũng
Trình độ: Trung cấp
Chức vụ: Tổ trưởng tổ CSVC


 

Nguyễn Trung Nghĩa
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Chuyên viên 

Ngô Thị Thanh Lan
Trình độ: Cử Nhân
Chức vụ: Văn thư


 

Hồ Thị Quỳnh Như
Trình độ: Cử Nhân
Chức vụ: Chuyên viên


 

 Nguyễn Thị Thanh
Trình độ: Cử Nhân
Chức vụ: Chuyên viên


 

Huỳnh Văn Vũ
Trình độ: Cử Nhân
Chức vụ: Chuyên viên 

Lê Văn Hải
Trình độ: Trung cấp
Chức vụ: Cán bộ y tế


 

Lê Văn Thuận
Trình độ: 12/12
Chức vụ: Nhân viên 

Nguyễn Thị Định
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Chuyên viên


 

Phan Thị Thu Hương
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Chuyên viên 

Huỳnh Ngọc Nhân
Trình độ: Trung cấp
Chức vụ: Lái xe