Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Nhân sự Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 11/08/2019
 

Trương Văn Khoa 
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Phụ trách phòng
 


 


Trần Thị Huyền Trang
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Phó trưởng Phòng 

 


Nguyễn Như Diệp Linh
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Chuyên viên


Dương Phú Khải Trí
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Chuyên viên

 Trần Đông EM
  Trình độ: Cử nhân
  Chức vụ: Chuyên viên
 


  Huỳnh Thị Quyên
  Trình độ: Cử nhân
  Chức vụ: Chuyên viên