Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Nhân sự Phòng Khảo thí KĐCLGD & công tác Sinh viên

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 11/08/2019

Huỳnh Đăng Hy
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Trưởng phòng


 


 

Võ Lệ Uyên
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Chuyên viên

 

Hoàng Toàn Thắng
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Chuyên viên

 

Hoàng Thị Hồng Vinh
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Chuyên viên
 

Nguyễn Thị Ngọc Thảo
Trình độ: Thạc sỹ
Chức vụ: Chuyên viên

Trần Thị Kim Phượng
Trình độ: Thạc sỹ
Chức vụ: Chuyên viên