Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Nhân sự khoa khách sạn

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 16/08/2019
.

nguyen_dung.jpgLê Văn Diện
Trình độ: Cử Nhân
Chức vụ: Phụ trách Khoa

 

Nguyễn Thị Thu Hiệp
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Phó trưởng Khoa

 Trương Thị Như Duyên
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Trưởng bộ môn Lễ tân

 


Hồ Minh Phương Thảo
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên Đào Thị Kim Quý
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Trưởng bộ môn lưu trú


 


Nguyễn Thị Thùy Trang
Trình độ: Cử Nhân
Chức vụ: Giảng viên 

Lê Thị Long Châu
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
 

Huỳnh Kiều Thảo
Trình độ: Cao đẳng
Chức vụ: Giảng viên

 Lê Thị Cẩm Thạch
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên


 


Hoàng Thị Thu
Trình độ: Cử Nhân
Chức vụ: Giảng viên

 


Nguyễn Thị Thùy Trâm
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Giáo vụ