Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Nhân sự Khoa Kiến thức Cơ bản Cơ sở ngành

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 16/08/2019

Lãnh đạo khoa
 Lê Nghi Minh nghĩa
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Phụ trách khoa  kiêm Trưởng bộ môn Cơ sở ngành

 


Phạm Thị Mai
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Phó khoa  

Đỗ Thị Ninh Thuận
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên

 

Nguyễn Thị Thanh Nhung
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên

 

Nguyễn Thị Kiều Xuân
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên


 

Lê Thị Thu Thảo
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên
 

Lê Thị Thảo
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên

 

Nguyễn Thị Kiều Trâm
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên

 

Trần Thị Bích Trâm
Trình độ: Thạc sỹ
Chức vụ: Giảng viên
 

Trần Thị Hoài Thương
Trình độ: Thạc Sỹ
Chức vụ: Giảng viên


 

Phan Hoàng Thủy
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên

 

Trương Thị Thùy Nhi
Trình độ: Thạc sỹ
Chức vụ: Giảng viên

 

Đỗ Thị Ngọc Anh
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên


 

Nguyễn Văn Hoàng
Trình độ: Thạc Sỹ
Chức vụ: Giảng viên, Trưởng bộ môn Cơ bản 

Nguyễn Thị Thùy Trang
Trình độ: Đại học
Chức vụ: Chuyên viên 

Lê Thị Lài
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên