Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Nhân sự Khoa Quản trị Chế biến món ăn

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 16/08/2019
 

Phạm Thị Thành
Trình độ: Kỹ sư
Chức vụ: Phụ trách khoa

 

Trần Thị Xuân Hương
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên

 

Võ Thị Thanh Thúy
Trình độ: Kỹ sư
Chức vụ: Giảng viên


 

Trần Hồng Công
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên


 
 

Đinh Thị Kim Oanh
Trình độ: Trung cấp
Chức vụ: Giáo Vụ