Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo V/v thay đổi lịch thi kết thúc môn học/mô đun lần 1, học kì 1, năm học 2020-2021, khóa 10, môn Tổng quan du lịch các lớp 10CNH, 10CRS, 10CHD2 ngày 18/01/2021

Ngày đăng: 14/01/2021 Download

Tin khác