Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

THÔNG BÁO V/v thay đổi lịch thi kết thúc môn học/mô đun lần 1, học kì 1, năm học 2020-2021, khóa 10, môn Nghiệp vụ nhà hàng 1 (thực hành-nhóm 2), lớp 10CNH chiều ngày 20/01/2021

Ngày đăng: 19/01/2021 Download

Tin khác