Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về việc thay đổi lịch thi môn Giáo dục thể chất lớp 9CRS, thực hành nghiệp vụ buồng 2 lớp 9CKS2 (nhóm 4), thực hành nghiệp vụ nhà hàng 2 lớp 9CKS1 (nhóm 2), thực hành nghiệp vụ lữ hành 1 9CH

Ngày đăng: 21/07/2020 Download

Tin khác