Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về việc thay đổi lịch thi kết thúc môn học/mô đun lần 1, học kỳ 2, khóa 8, chiều ngày 27/10/2020, ngày 28/10/2020, ngày 29/10/2020.

Ngày đăng: 03/11/2020 Download

Tin khác